BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Aktualnie Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie nie przeszedł żadnej kontroli.

Kontrole możliwe do przeprowadzenia w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie przez właściwe Instytucje zewnętrzne, między innymi :

 

1. Regionalną Izbę Obrachunkową

2. Państwową Inspekcję Pracy

3. Archiwum Narodowe w Krakowie

4. Najwyższa Izba Kontroli