BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Budżet Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie jest częścią składową budżetu Miasta Krakowa. Budżet Miasta Krakowa w poszczególnych latach oraz sprawozdania z jego wykonania dostępne są na stronie www.bip.krakow.pl/?mmi=42.Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2019r.

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2019r.

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2019r.

 

 

Sprawozdania finansowe Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

 


Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.