BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Archiwum Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie prowadzone jest w siedzibie Zarządu, ul. Wielopole 1 w Krakowie, w godzinach pracy Zarządu.

Udostępnienie odbywa się po uzyskaniu zezwolenia zainteresowanego od Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego na podstawie przedstawionego podania.