BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Informacje o jednostce


Nazwa: Trasa Łagiewnicka SA
Symbol: TLSA
Adres: Józefa Marcika 14C, 30-443 Kraków
Telefon: (12) 357 80 00
Email: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl
WWW: http://www.trasalagiewnicka.krakow.pl/
NIP: 6793125336
REGON: 364059830
Zakres działania: Spółka realizuje powierzone zadania własne Gminy z zakresu użyteczności publicznej polegające na: a. przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej, b) utrzymywaniu wybudowanej infrastruktury, o której mowa w pkt. a), w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie, w okresie do dnia 31 grudnia 2042 r.obejmujące budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. c) przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opracowaniu koncepcji, pozyskaniu decyzji środowiskowej oraz pozyskaniu innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i opracowań w tym warunków programu funkcjonalno – użytkowego w celu przygotowania udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe i realizację robót budowlanych w zakresie inwestycji Trasa Pychowicka oraz Trasa Zwierzyniecka
Władze:
prezes  Mariusz Piątkowski
wiceprezes  Marcin Korusiewicz
członek zarządu  Krzysztof Migdał