BIP - Arena Kraków S.A.

Arena Kraków S.A.

ul. Stanisława Lema 7

31-571 Kraków

NIP: 6761703853

REGON: 351143147

e-mail: board@arenakrakow.pl

tel.: +48 12 349 11 03

www.arenakrakow.pl

www.tauronarenakrakow.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki (opłacony w całości): 139 571 700 zł

 Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000146404

 

Walne Zgromadzenie:

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa.


Rada Nadzorcza Spółki:

Andrzej Gołaś - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Zapał - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Pęcak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Domżalski - Członek Rady Nadzorczej

Adam Udziela - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki:

Małgorzata Marcińska - Prezes Zarządu

Jacek Gryzło - Wiceprezes Zarządu

 

Struktura właścicielska Spółki:

Właścicielem wszystkich akcji Areny Kraków S.A. jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, który jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków.

  

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-22 12:50:10
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2020-03-20 09:06:26
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2020-03-20 09:06:12
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2020-03-20 09:05:43
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2020-01-07 14:35:47
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2019-09-18 11:10:04
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2019-05-13 09:46:01
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2019-05-10 09:18:57
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2019-03-27 15:03:22
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2019-03-01 08:21:02
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja