BIP - Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Przetargi Agencji Rozwoju Miasta S.A.

Niniejsza strona obejmuje informacje o postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o innych postępowaniach przetargowych lub konkursowych ogłaszanych przez Agencję Rozwoju Miasta S.A.

 

Aktualne ogłoszenia

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Inne postępowania

Inne postępowania są ogłaszane na internetowej platformie zakupowej Agencji Rozwoju Miasta S.A. znajdującej się pod adresem: https://arm-krakow.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

 

Zakończone postępowania

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Inne postępowania

 

Informacje o zakończonych postępowaniach ogłoszonych do 2017 r. są dostępne pod adresem: http://www.arm.krakow.pl/arm/archiwum


Informacje o zakończonych postępowaniach ogłaszanych od 2019 r. na internetowej platformie zakupowej Agencji Rozwoju Miasta S.A. znajdują się na tej platformie (pod adresem https://arm-krakow.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html).
Powrót do strony głównej BIP