BIP - Arena Kraków S.A.

Przetargi Areny Kraków S.A.

Niniejsza strona obejmuje informacje o postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o innych postępowaniach przetargowych lub konkursowych ogłaszanych przez Arenę Kraków S.A.

 

Aktualne postępowania

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Inne postępowania

Inne postępowania są ogłaszane na internetowej platformie zakupowej Areny Kraków S.A. znajdującej się pod adresem: https://arenakrakow.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

Zakończone postępowania

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacje o zakończonych postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszonych do 2017 r. są dostępne pod adresem: https://www.tauronarenakrakow.pl/arena-krakow/przetargi-archiwum/

Inne postępowania

Informacje o zakończonych postępowaniach ogłaszanych od 2019 r. na internetowej platformie zakupowej Areny Kraków S.A. znajdują się pod adresem https://arenakrakow.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html.

 

Powrót do strony głównej BIP