BIP - Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Dozór i ochrona osób i mienia w TAURON Arenie Kraków

Numer referencyjny: ZPZ.261.8.2018

Termin składania ofert: 10 stycznia 2019 r., godz. 12:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:

Odpowiedzi na pytania i zmiany specyfikacji:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: