BIP Archiwalny - A_ZSO19 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

To jest strona główna BIP MJO
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19

(Gimnazjum nr 45 im. Powstańców Warszawy

i

XVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego)

os. Willowe 1, 31-901 Kraków

tel./fax 12 644-24-17

 

Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.gim45.krakow.pl, www.liceum16.krakow.pl

 

 

 

Informacje niepublikowane w BIP podlegają udostępnianiu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.