BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 141 im. ks. Jana Twardowskiego

 BIP


Szkoła Podstawowa nr 141

im. Księdza Jana Twardowskiego

w Krakowie

 

 

 

 

zapraszamy na stronę domową

Szkoły Podstawowej nr 141

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.