BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
Symbol: SP91
Adres: osiedle Handlowe 4, 31-935 Kraków
Telefon: 12 644 24 75
Faks: 12 643 62 37
Email: sekretariat@zsos1.pl
WWW: http://www.sp91krakow.pl/
NIP: 6783043789
REGON: 000709158
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej.
Uwagi: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Krall, ul. Wielopole 17a, 33-322 Kraków, adres email: inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Dorota Sowa-Kołodziej
Zastępca dyrektora mgr Grażyna Dałkowska
Zastępca dyrektora mgr Monika Noga
Koordynator ds. sportu mgr Grzegorz Zajączkowski