BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego

To jest strona główna BIP MJO

 

Szkoła Podstawowa nr 91

im. Janusza Kusocińskiego

w Krakowie

 

os. Handlowe 4

31-935 Kraków

tel. 12-644-24-75

fax 12-643-62-37

 

strona domowa: www.sp91krakow.pl

email: sekretariat@zsos1.pl

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.