BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 39   im. Bartosza Głowackiego

w Krakowie

strona internetowa szkoły:     www.sp39krakow.pl

e-mail:     sekretariat@sp39krakow.pl

ul. Jachowicza 5

 31-564 Kraków 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 


Misja Szkoły Podstawowej Nr 39 im.Bartosza Głowackiego

-Dbanie o wszechstronny rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny uczniów.

 

-Inspirowanie uczniów do ciągłego odkrywania i rozwijania indywidualnych możliwości poprzez kształtowanie ich kreatywności.

 

-Rozbudzanie patriotyzmu, kultywowanie tradycji i zachęcanie do czynnego udziału w wydarzeniach związanych z historią regionu i kraju.

 

-Kształtowanie postawy świadomego Polaka, Europejczyka i obywatela świata otwartego na inne kultury miedzy innymi poprzez naukę języków obcych i wyjazdy edukacyjno - integracyjne.

 

-Wychowanie młodego pokolenia wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka oraz piekno i różnorodność otaczającego świata poprzez kształtowanie w nim postaw tolerancji.

 

-Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przyjaznych stosunków do nauki poprzez konsekwentne stosowanie zasad, norm i reguł współżycia w szkole.

 

-Organizowanie wszechstronnej pomocy potrzebującym uczniom i obejmowanie ich działaniami profilaktycznymi.

 

-Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

 

-Promowanie działalności szkoły i jej osiągnięć w w środowisku lokalnym i regionie.

 

-Angażowanie rodziców do współpracy w ramach funkcjonowania szkoły oraz wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesiebudowania systemu wartości swoich dzieci.