BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98

im. H. Sienkiewicza

w Krakowie


 


Szkoła posiada certyfikaty:

"SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"

 "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

 "SZKOŁA WYRÓŻNIONA ZA WYCHOWANIE"

 "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"

"SZKOŁA Z KLASĄ"

"NAUCZYCIELE Z KLASĄ"

"UCZEŃ Z KLASĄ"

"LEPSZA SZKOŁA - EDYCJA - 2014/2015"

  "DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2014"

  "DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2015"

 "DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2016"

 "DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2017"

 "DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2018"

"DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2019"

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie

na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły

 

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego:

www.sp98krakow.pl