BIP Archiwalny - A_TBS (data archiwizacji: 2020-07-23, powód archiwizacji: na wniosek kierującego podmiotem)
Dokument archiwalny

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

"Krak-System" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie przy ul. Śliwkowej 6 

 Logo Krak-System

 

 

 Spółka powstała w 1996 roku jako jedno z pierwszych Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce, aby realizować politykę Państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Naszym podstawowym celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych.

Prowadzimy działalność w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi i niemieszkaniowymi własnymi, jak i na zlecenie.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080611.

Akcjonariuszami Spółki są:

- Gmina Kraków

- Chemobudowa-Kraków S.A.