BIP Archiwalny - A_SP47 (data archiwizacji: 2013-07-24, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR CV/1420/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lipca 2010 r.)
Dokument archiwalny

Szkoła Podstawowa nr 47

im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie

 

 

 

 Nasza strona: www.sp47.neostrada.pl

email: sp47@wp.pl 

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.