BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

W jednostce funkcjonuje samodzielne stanowisko specjalistyczne Miejski Architekt KrajobrazuStruktura organizacyjna Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie