BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 43

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 43
Symbol: SP43
Adres: ul. Myślenicka 112, 30-698 Kraków
Telefon: +48126547331
Faks: 126547331
Email: sp43@edukonekt.pl
WWW: http://www.sp43-krakow.pl
NIP: 6792486902
Zakres działania: szkoła publiczna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail do Inspektora ochrony danych Państwa jednostki – Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor  Ewa Tomczyk
V-ce Dyrektor  Marzena Mazurek