BIP Archiwalny - A_MPRL (data archiwizacji: 2019-04-18, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR CIX/2871/18 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum PRL-u (w organizacji)

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr CIX/2871/18 z dnia 12 września 2018r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, z dniem 1 marca 2019 r. nastąpiło połączenie wskazanych na wstępie instytucji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) połączenie instytucji kultury polega na likwidacji instytucji podlegających połączeniu i na utworzeniu jednej nowej instytucji, zaś na mocy art. 25a cyt. ustawy, instytucja ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem były łączone instytucje, bez względu na charakter prawny tych stosunków, w szczególności pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały im przyznane przed przekształceniem

 

W świetle powyższego zawiadamiamy niniejszym, iż utworzone z dniem 1 marca 2019 r. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pozostaje stroną zawartych z Państwem umów bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wszelka dokumentacja rozliczeniowo-księgowa związana z łączącą nas umową/umowami winna być od dnia 1 marca 2019 r. kierowana na następujące dane:

 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,

wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 37

NIP: 6762562544

REGON: 382698540.

 

 

Nowa strona BIP Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Muzeum Krakowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum PRL-u (w organizacji) działa od stycznia 2013 roku i jest współprowadzone przez gminę Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieści się w dawnym budynku kina Światowid w ścisłym centrum socrealistycznej zabudowy Nowej Huty (os. Centrum E-1). Ma być miejscem spotkania różnych narracji o PRL-u - politycznej, społecznej, obyczajowej, kulturalnej, a także rozmów i debat na temat epoki.

Zapraszamy na stronę internetową www.mprl.pl

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Muzeum. Informacja zostaje udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.