BIP Archiwalny - A_ZSO5 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5

ul. Chełmońskiego 24

 

 W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 wchodzą:

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz  Gimnazjum nr 14 im. Jana Kasprowicza.

Obie jednostki organizacyjne posiadają certyfikaty "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" i oprócz klas ogólnodostępnych prowadzą oddziały dla uczniów z dysleksją, w których metody prowadzenia zajęć oraz liczebność grup dostosowane są do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Zapraszamy na nasze strony: www.xiv-lo.krakow.pl oraz www.gimnazjum14.edu.pl

 

 


 

Informacje nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku