BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 137

Szkoła Podstawowa nr 137 z oddziałami przedszkolnymi  im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

"Mistrzowie są kluczem do naszego rozwoju " prof. W. Zin

Szkoła jest dobrem społecznym. Czerpiąc najlepsze wartości z lokalnego środowiska, przekazując wiedzę, kształcąc umiejętności i wychowując młode pokolenia służy mieszkańcom osiedla Przewóz, Krakowowi i Polsce.

 

 

 

 

szkoła

e-mail: sp137krakow@poczta.onet.pl

adres strony www     http://sp137krakow.witrynaszkolna.pl/strona=Aktualnosci


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.