BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

logo zespolu

 

ul. Myśliwska 64

30-718 Kraków

http://sp47krakow.edu.pl

zsp1.krakow@wp.pl

tel.: 126532145

fax: 126532145


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.