BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Symbol: ZSP1
Adres: ul. Myśliwska 64, 30-718 Kraków
Telefon: +48126532145
Faks: 126532145
Email: zsp1.krakow@wp.pl
WWW: http://www.sp47krakow.edu.pl
NIP: 6
Zakres działania: Działalność dydaktczna, wychowawcza i opiekuńcza zgodna ze Statutem Zespołu
Uwagi: Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Sowa; e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Jolanta Klimowska
Wicedyrektor ds dydaktycznych mgr Andrzej Mikuśkiewicz
Wicedyrektor ds wychowawczo-opiekuńczych mgr Monika Rucka-Michalik
Wicedyrektor ds przedszkola mgr Renata Matusik

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki