BIP Archiwalny - A_ZSOG1 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Szkoły wchodzące w skład ZSO nr 1:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej Curie

Gimnazjum nr 6 im. Zbigniewa Herberta


Więcej informacji na stronie internetowej  szkoły: www.sp10.edu.pl