BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

 
Zapraszamy do serwisu BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

w Krakowie

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Nasza szkoła powstała na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 82 w Krakowie i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie.

Od roku szkolnego 2010/2011 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 obejmował:

Szkołę Podstawową nr 51 im. Stanisława Wyspiańskiego z oddziałami przedszkolnymi - z długoletnią tradycją

Gimnazjum nr 82 - młode, ale ambitne.

Na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. od 01.09.2013 rokuzostało utworzone Samorządowe PrzedszkoleNr 25 i włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie.

Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r., oddziały Gimnazjum Nr 82 od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r. zostały włączone do Szkoły Podstawowej Nr 51 w Krakowie.

Aktualnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie wchodzą:

Szkoła Podstawowa Nr 51 i. Stanisława Wyspiańskiego oraz Samorządowe Przedszkole Nr 25 im. Pawiego Piórka.

 

Nasza szkoła ma wyjątkowy charakter, stanowi o tym kameralność, swoisty klimat Bronowic oraz rozległe tereny zielone wokół budynku. Czynniki te mają duży wpływ na zapewnienie naszym wychowankom bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery oraz stworzenie im warunków wspomagających wszechstronny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego ucznia. Wykwalifikowana i ciągle doskonaląca się kadra pedagogiczna wspomaga uczniów w procesie samodzielnego i świadomego zdobywania wiedzy, a także w kształtowaniu właściwej postawy moralnej, opartej na wartościach uniwersalnych oraz tradycji.

 

 

GODZINY OTWARCIA:

 

 

Sekretariat szkoły:

czynny poniedziałek - czwartek w godzinach 7:45 - 15:45

telefon/fax: 12 6370950

Adres e-mail szkoły:

zso53@edukonekt.pl

 

 

 

Dyżur Dyrektora:

Wtorek 8:00 - 9:00

Czwartek 13:00 - 15:00

 

Dyżur Zastępcy Dyrektora:

Poniedziałek 7:30 - 11:30

Środa 12:00 - 13:30

 

Sekretariat uczniowski

Wtorek 7:15 - 14:30

Czwartek 12:45 - 16:00

Piątek 7:15 - 14:30

 

 

 

 


Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

www.zso53.krakow.pl

 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.