BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Symbol: ZIS
Adres: ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Telefon: +48126166300
Faks: (012) 616-6301
Email: sekretariat@zis.krakow.pl
WWW: http://www.zis.krakow.pl
Zakres działania: Zarządzanie mieniem Gminy Miejskiej Kraków służącym realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, niezarządzanym przez inne gminne jednostki organizacyjne w tym obiektami sportowymi , basenami, halami sportowymi.
Władze:
Dyrektor Naczelny  Krzysztof Kowal