BIP Archiwalny - A_ZDiT (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLVIII/593/08 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Zarządu Dróg i Transportu

w KrakowieZgodnie z uchwałą nr XLVIII/593/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r., z dniem 1 października 2008 r. następuje likwidacja Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie.
Nazwa: Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie
Symbol: ZDiT
Adres: 31-586 Kraków
ul. Centralna 53
Telefon: (012)61-67-419
Faks: (012)61-67-417
Email: sekretariat@zdit.krakow.pl
www. zdit.krakow.pl

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie ZDiT. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.Godziny przyjęć stron:
poniedziałek 9.00 - 17.00
wt.-piąt. 8.00 - 15.00