BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 27

Kontrole

Kontrola doraźna z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w dniu 14.05.2018 i 18.05.2018

Protokół

Informacja Szkoły przesłana do Kuratorium Oświaty

Informacja Szkoły przesłana do Wydziału Edukacji UMK