BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 27

 


 

Zapraszamy do  biuletynu

Szkoły  Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej

w Krakowie

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

Nasza strona internetowa:

www.sp27.edu.pl