BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 27

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 27
Symbol: SP27
Adres: ul. Podedworze 16, 30-686 Kraków
Telefon: +48126584567
Faks: 12-658-74-20
Email: sp27kr@poczta.onet.pl
WWW: http://www.sp27.edu.pl
NIP: 6792585024
Zakres działania: szkoła publiczna dla dzieci i młodzieży
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor mgr Alicja Kostrz
wicedyrektor mgr Elżbieta Kaltenberg
wicedyrektor mgr Anna Piech