BIP MJO - Teatr Groteska

Biuletyn Informacji Publicznej

Teatru Groteska

 

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.groteska.pl

 

 

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.  W tym celu należy złożyć  pisemny wniosek w Sekretariacie Teatru. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Szczegółowe zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.