BIP Archiwalny - A_GM50 (data archiwizacji: 2013-09-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/1056/13 RADY MIASTA KRAKOWA )
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Gimnazjum nr 50

im. Janusza Korczaka w Krakowie

 


 

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.gimnazjum50.vot.pl

 

 


 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.