BIP Archiwalny - A_MOSP (data archiwizacji: 2013-09-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXX/1012/13 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Podgórze”

w Krakowie.

 

 

Zapraszamy na stronę MOS Podgórze


 

 

Informacje Publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w biurze  MOS.  Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku