BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga

 

Szkoła Podstawowa nr 26

im. Andrzeja Struga w Krakowie

 

 

Zapraszamy do serwisu domowego:

http://www.sp26.edu.pl

 


 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie

 

 

Szkoła to teren, gdzie młody człowiek, odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty.

To miejsce radości, zadowolenia, entuzjazmu we własnej pracy, gdzie dziecko poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych. Tu również uczy mierzyć się z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.


 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.