BIP MJO - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód" w Krakowie

Logo MOSW
os. Zgody 13a
31-950 Kraków
Zapraszamy do naszej strony głównej:Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci i młodzieży, umożliwiająca podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uzdolnień sportowych poprzez uprawianie wybranej dyscypliny sportowej, a także zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków.


 


 

 

Udostępniania informacji publicznej na wniosek.
Art. 10 i 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. określa, iż informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki,jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.