BIP Archiwalny - A_MOSK (data archiwizacji: 2013-09-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXX/1011/13 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny


 

 

 

Zapraszamy do  strony głównej MOS Kraków-Krowodrza

 

 

 

 

Miedzyszkolny Osrodek Sportowy  Kraków-Krowodrza  jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą  na rzecz dzieci i młodzieży .  

 

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostepnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złozyć pisemny wniosek w sekretariacie Ośrodka.

Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.