BIP Archiwalny - A_ZSO17 (data archiwizacji: 2017-10-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie

 

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową

ZSO17.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.