BIP Archiwalny - A_KBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁA NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej Krowoderskiej Biblioteki Publicznej   Zapraszamy również na naszą stronę www.kbp.krakow.pl   Krowoderska Biblioteka Publiczna w Krakowie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. Misją Krowoderskiej Biblioteki Publicznej jest rozwijanie i zaspokajanie oświatowych, kulturalnych i informacyjnych potrzeb społeczeństwa oraz upowszechnianie czytelnictwa i kultury. Do podstawowych zadań Krowoderskiej Biblioteki Publicznej należy: 1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu. 2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych. 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. 4. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i kulturalno-oświatowej. 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 6. Doskonalenie form metod pracy bibliotecznej. Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie naszej biblioteki Informacja zostanie udostępnona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.