BIP Archiwalny - A_PBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ul. Powroźnicza 2,  30-307 Krakówtel.: 12 267 28 25 e-mail: pbp@biblioteka.podgorska.krakow.pl       Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.biblioteka.podgorska.krakow.pl    Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają w trybie na wiosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie biblioteki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.