BIP Archiwalny - A_SBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie       Zapraszamy również na naszą stronę domową.     Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie ŚBP. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.