BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Archiwum

Informacje publiczne archiwalne w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Krakowskiego Forum Kultury. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 

Ogłoszenia archiwalne