BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida

 

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida jest miejską instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Jego wielokierunkowa działalność na terenie Nowej Huty ma na celu pozyskiwanie i przygotowanie osób i grup do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości poprzez realizację programów edukacyjnych, artystycznych, społeczno-kulturalnych i proekologicznych skierowanych do społeczności lokalnej. Oferta instytucji powstaje przy współpracy i w oparciu o potrzeby nowohucian.
 
Działalność realizowana jest w trzech obiektach: budynku głównym z Kinem Studyjnym Sfinks, Biblioteką i Galerią Huta Sztuki (os. Górali 5) oraz klubach: ARTzonie (os. Górali 4) i Klubie Kuźnia z Biblioteką (os. Złotego Wieku 14).
 
Kierunki wiodące to: muzyka, teatr (koncerty, studio nagrań, pracownie muzyczne, grupa teatralna), sztuki plastyczne (wystawy i wernisaże w czterech galeriach, pracownie plastyczne, pracownia ceramiczna), film (Kino Studyjne Sfinks, Akademia Filmowa Młodego i Najmłodszego Widza, Dyskusyjny Klub Filmowy, Filmowy Klub Seniora), literatura i czytelnictwo (dwie biblioteki, Dyskusyjne Kluby Książki), edukacja ekologiczna i środowiskowa (Pracownia Animacji Ekologicznej), edukacja historyczna i regionalna (Pracownia Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty), wolontariat (Pracownia Wolontariatu; Młodzieżowe Centrum Wolontariatu - Ekipa Dobra), wsparcie rodzin z małymi dziećmi (Mistrzejowicki Klub Rodziców, Klub Rodziców w ARTzonie), działalność wydawnicza.
 
Instytucja realizuje liczne projekty o charakterze lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym (największe projekty międzynarodowe: projekt Nowa Huta - Nowa Szansa realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal w latach 2004-2008, projekt Aktywne obywatelstwo w Technoligiach Informacyjno-Komunikacyjnych w każdym wieku ActiveICT realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" w latach 2009-2010, projekt ReNewTown New post-socialist city: competitive and attractive realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2011-2014).
 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida włącza się aktywnie w procesy związane z rewitalizacją Nowej Huty, wzmocnieniem potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego. Swoimi działaniami wspiera instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe w konsultacjach prowadzonych z lokalną społecznością, angażuje się w działania realizowane dla mieszkańców dzielnicy oraz wspiera inicjatywy mieszkańców na obszarze pięciu dzielnic nowohuckich. Będąc producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej dokumentuje historię dzielnicy, jednocześnie za pośrednictwem TVP 3 promuje w całej Małopolsce najciekawsze nowohuckie projekty i działania. Przez blisko 65 lat działaności Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zdobył markę solidnego i godnego zaufania partnera lokalnego.
 

Misja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida:
Poprzez nasze działania chcemy umacniać więź mieszkańców Nowej Huty z miejscem, w którym żyją.


Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.okn.edu.pl.

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida lub mailowo na adres sekretariat@okn.edu.pl.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.