BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida

 

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida to instytucja kultury miasta Krakowa nastawiona na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Jego wielokierunkowa działalność na terenie Nowej Huty ma na celu pozyskiwanie i przygotowanie osób i grup do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości poprzez realizację programów edukacyjnych, artystycznych, społeczno-kulturalnych i proekologicznych skierowanych do społeczności lokalnej. Oferta instytucji powstaje przy współpracy i w oparciu o potrzeby nowohucian.
 

Działalność realizowana jest w trzech obiektach: budynku głównym z Kinem Studyjnym Sfinks, Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa, Biblioteką i Galerią Huta Sztuki (os. Górali 5) oraz klubach: ARTzonie (os. Górali 4) i Klubie Kuźnia z Biblioteką (os. Złotego Wieku 14).

 
Kierunki wiodące to: muzyka, teatr (koncerty, studio nagrań, pracownie muzyczne, grupa teatralna), sztuki plastyczne (wystawy i wernisaże w czterech galeriach, pracownie plastyczne, pracownia ceramiczna), film (Kino Studyjne Sfinks, Akademia Filmowa Młodego i Najmłodszego Widza, Dyskusyjny Klub Filmowy, Filmowy Klub Seniora), literatura i czytelnictwo (dwie biblioteki, Dyskusyjne Kluby Książki), dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz edukacja ekologiczna (Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa z Pracownią Animacji Ekologicznej), wolontariat (Pracownia Wolontariatu; Młodzieżowe Centrum Wolontariatu - Ekipa Dobra), wsparcie rodzin z małymi dziećmi (Mistrzejowicki Klub Rodziców, Klub Rodziców w ARTzonie), działalność wydawnicza.
 
Instytucja realizuje liczne projekty o charakterze lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym (największe projekty międzynarodowe: projekt Nowa Huta - Nowa Szansa realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal w latach 2004-2008, projekt Aktywne obywatelstwo w Technologiach Informacyjno-Komunikacyjnych w każdym wieku ActiveICT realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" w latach 2009-2010, projekt ReNewTown New post-socialist city: competitive and attractive realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2011-2014).
 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida włącza się aktywnie w procesy związane z rewitalizacją Nowej Huty, wzmocnieniem potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego. Swoimi działaniami wspiera instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe w konsultacjach prowadzonych z lokalną społecznością, angażuje się w działania realizowane dla mieszkańców dzielnicy oraz wspiera inicjatywy mieszkańców na obszarze pięciu dzielnic nowohuckich. Będąc producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej dokumentuje historię dzielnicy, jednocześnie za pośrednictwem TVP 3 promuje w całej Małopolsce najciekawsze nowohuckie projekty i działania. Przez blisko 65 lat działaności Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zdobył markę solidnego i godnego zaufania partnera lokalnego.
 

Misja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida:
Poprzez nasze działania chcemy umacniać więź mieszkańców Nowej Huty z miejscem, w którym żyją.


Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.okn.edu.pl.

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida lub mailowo na adres sekretariat@okn.edu.pl.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.