BIP Archiwalny - A_SP24 (data archiwizacji: 2016-09-08, powód archiwizacji: zgodnie z uchwałą nr XLVIII/866/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016 r. )
Dokument archiwalny
    Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej w Krakowie   Strona internetowa szkoły www. sp24.edu.pl    Uwaga! Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.