BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 18

Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 18 w Krakowie

 

ul. Mazowiecka 30a,

30-019 Kraków

tel. 12 633 06 42

e-mail: zlobek18@poczta.onet.pl 

Zapraszamy na naszą stronę domową: www.zlobek18.pl

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.