BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 139 im. Niezapominajka

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola Nr 139

im. Niezapominajka

ul. Gen. Józefa Bema 21

31-517 Kraków

tel/fax 12 411 05 47

p139@enic.pl 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony domowej www.p139.przedszkolowo.pl

 

                                                      

 


 

Wizja

 

Nasze przedszkole rozwija aktywność twórczą dziecka poprzez sztuki plastyczne, muzykę, ruch oraz słowo. Pobudzając myślenie i wyobraźnię przedszkolaka kształtujemy jego twórczą osobowość i zwiększamy jego szansę powodzenia w szkole i w życiu.

Misja

* Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy mu osiągnięcie sukcesu. 
* Jesteśmy po to, aby wykorzystując naturalną potrzebę działania dziecka stwarzać takie sytuacje, które wyzwolą jego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania. 
* Zmierzamy do tego, aby dziecko było świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą sztuki. 
* Pragniemy, aby tworzenie dawało naszemu przedszkolakowi radość 
i nauczyło go twórczo myśleć i działać w przyszłości.

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Przedszkola. Informacja zostanie udostępniona
w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.