BIP Archiwalny - A_ZEOPD (data archiwizacji: 2015-06-11, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r.)
Dokument archiwalny
ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW-POŁUDNIE ul. Sokolska 13 30-510 Kraków tel.: (012) 656-03-23 fax: (012) 656-34-77 e-mail: zeopoludnie.sekretariat@wp.pl strona internetowa: www.zeopoludnie.krakow.pl Dyrektor Zespołu: Jerzy Spolitakiewicz Główny Księgowy: Zofia Hejnrich Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Zespółu Ekonomiki Oświaty Kraków - Połdunie. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.