BIP MJO - Przedszkole Nr 121

Informacje o jednostce


Nazwa: Przedszkole Nr 121
Symbol: PK121
Adres: ul. Stachiewicza 21, 31-303 Kraków
Telefon: +48126374302, +48126367540
Faks: +48126374302
Email: przedszkole121@neoserver.info
WWW: http://www.przedszkole121.neoserver.info
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/przedszkole121
NIP: 9452150033
REGON: 121352550
Zakres działania: placówka opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna
Uwagi: placówka czynna od 6.30 do 17:00
Inspektor Ochrony Danych - Dominik Strzebak, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Dorota Szymczyk