BIP MJO - Przedszkole Nr 121

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przedszkola Samorządowego nr 121

z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

 

ul. Stachiewicza 21

31-303 Kraków

tel./faks: 12 637 43 02

e-mail: przedszkole121@neoserver.info

 

Logo

 

 


 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony domowej:

www.przedszkole121.neoserver.info

 


 
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 

 
 
 

Organ Prowadzący Przedszkola:

Gmina Miejska Kraków

 

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Edukacji
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

 

 


Organ Nadzoru Pedagogicznego:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków