BIP Archiwalny - A_PK114 (data archiwizacji: 2013-11-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLVIII/619/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 czerwca 2012 r. )
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkola Samorządowego nr 114    Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony domowej  www.przedszkole114.friko.pl

    Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Przedszkola.Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia.