BIP MJO - Przedszkole Nr 29

Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola Samorządowego Nr 29 w Krakowie

 

              

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola.Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 
 
 

Organ Prowadzący Przedszkola:

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Edukacji
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

 


Organ Nadzoru Pedagogicznego:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków